A Fendpoll cukorlepénnyel 2013 év során végzett vizsgálatok, és azok értelmezése.

1. 2013 tél végi-kora tavaszi etetés.

A FendPoll cukorlepényt teszteltem  kísérleteim során. Csak emlékeztetőül: a FendPoll igen magas arányban tartalmaz sok olyan, a méhek számára nélkülözhetetlen tápanyagot, amiből a hazai méhlegelőinken rendszeresen hiány van. Ilyenek például egyes aminosavak, vitaminok amelyek elfogyasztása esetén a hiányos összetételű( egyébként rendelkezésre álló) virágpor is jobban tud hasznosulni.

I. Kísérleti beállítások:

A rendelkezésre álló méhállományból kísérleteim során két csoportot jelöltem ki. Mind a két csoportot tíz, közel azonos erősségű( a kísérletek beindításakor legalább tíz NB 1/2 keretet többé kevésbé takaró téli fürt) méhcsalád képezte.

A méhanya minden családnál egyidős, 2012-es évjáratú, atka kezelési technológia 2012 évben azonos volt. A kísérleti családok kijelölésekor azokra esett a választás, amelyeknél korábban, késő ősszel, higiénikus aljdeszkával mért természetes spontán atkahullás  1 db atka/nap, vagy ez alatt volt. ( Azért, hogy esetleges atkafertőzés ne befolyásolja a kísérletek eredményeit).

A nosema fertőzöttségi szint a méhcsaládok vizsgált egyedeinél mikroszkóppal vizsgálva látóterenként az egyedek 90%-nál 40 spóra alatt volt( 400-szoros nagyítás mellett). Az állomány 2012 szeptember 5-ig fel lett etetve megfelelő mennyiségű téli élelemmel.

 A vizsgált méhcsaládok azonos méhészetben helyezkednek, dombtetőn, minden irányból szélárnyékban, kedvező, déli fekvéssel.

Csak olyan méhcsaládokat állítottam be a vizsgálatokba, amelyeknél jelentős gyengülést vagy elhullást( kaptárak alján, vagy a kijárók előtt)a vizsgálatok megindításáig nem tapasztaltam. A  fészkeket korábban, már ősszel 6-7 keretpárra korlátoztam.

A csoport

Fendpoll sterilizált virágport tartalmazó cukorlepényt kapott.( Előregyártott lepény forma).

B csoport

 Házilag,( Őrösi szerint elkészített)puha gyúrt cukorlepényt kapott (Fumidillel kiegészítve). (Kontroll csoport).

II: A kísérlet leírása :

Az előzetesen felmelegített lepényeket már viszonylag korán, egy napos kora délután(február közepén) helyeztem mind a két csoportban, közvetlenül a téli fürtre! A téli fürt optimális kialakulását, mint fent leírtam, ősszel előzetesen behelyezett  megfelelő oldalszűkítéssel értem el. A lepényeket tartalmazó zacskókat  a fürt nagyságának megfelelő kivágással tettem közvetlenül a fürtre( a takaró fólia már előzetesen ki volt vágva, ezt csak fel kellett hajtani).  Ugyanis a méhek enélkül, főként hidegben nem érik el megfelelő felületen a lepényeket, ami a fogyasztást, és így a várt hatás kiváltását lehetetlenné teszi. Igen fontos továbbá a kaptárakban a megfelelő felső takarás is, én ezt hőtükrös szigetelőfóliával végeztem több rétegben. Tavasszal, az első kirepülést követően FendPoll itatóval- előzetesen kezelt jó minőségű vízzel-belső itatást is végeztem. Az itató behelyezését minden csoport esetében egy távtartóval oldottam meg. Ezzel a méhek egy időben etethetők és itathatók. A méhcsaládok erősségét felülről is felmértem, de a folyamat pontosítása érdekében a két fiókot óvatosan szétválasztottam, és így is megítéltem a téli fürtök nagyságát. Csak megfelelő erősségű családoknál végeztem kísérleteket. Ugyanis korábbi kísérleteim során nyilvánvalóvá vált, hogy a gyenge, beteg családokon semmiféle cukorlepénnyel nem lehet érdemlegesen segíteni! Ennek oka véleményem szerint abban rejlik, hogy a méhek egyszerűen nem képesek elfogyasztani a takarmányt. ( Tudjuk, hogy a beteg állat többnyire étvágytalan is, a méhcsalád szintjén pedig alacsony állománylétszám esetén a munkamegosztás lehetősége is romlik.) A lepényetetés folyamatos volt az intenzív virágporhordás beindulásáig!

III. Vizsgálati célok:

1. Mértem lepények fogyásának ütemét. Fogyás esetén a kísérleti családok azonnal új lepényt kaptak, a kísérletek végéig. Az intenzív virágporhordás beindulásakor az esetleges lepénymaradékot eltávolítottam, annak súlyát megmértem. Vizsgáltam a fenékdeszkán lévő esetleges takarmánymaradványok jelenlétét is.

2. Vizsgáltam a fiasítás kiterjedését és minőségét. A fiasítás nagyságát csak akkor tudtam megmérni (segítséggel), amikor az időjárás arra megfelelő volt. Ez a kísérletek során 2013 április elején következett csak be. 2013 április 5.-én egy meleg napon kora délután mindkét kísérleti csoport valamennyi fias keretét rövid idő alatt lefényképeztem, majd később a fotók alapján meghatároztam a fiasítás kiterjedését és minőségét.

3. Vizsgáltam a méhcsaládok népességet. Ezt a vizsgálatot közvetlenül akác indulása előtt végeztem el. (Mivel ez érdekli leginkább minket, méhészeket.) A népességet a fiókok szétválasztásával, a kereteket sűrűn takaró méhek mennyiségének megbecslésével körülbelül egy óra alatt végeztem el.A vizsgálati csoportokban kiegyenlítést egyesítést sem a vizsgálatokat megelőzően, sem azután akác végéig nem végeztem.

4. Összehasonlítottam a kísérleti méhcsaládok méztermelést akácon. A kísérleti méhcsaládok akác végéig ugyanabban a méhészetben maradtak, és a kísérletek alatt ugyanolyan termeléstechnikai beavatkozásban részesültek. Anya keresése, és alsó fiókra korlátozása akác előtt). Nem történtek akác előtt kiegyenlítések, vagy egyesítések a kísérleti családoknál. A repce és tavaszi vegyes mézet akác első napján pörgettem ki.Akác után közvetlenül az összes akác mézet elvettem, a családokból származó mézes fiókokat megjelöltem, és külön lemértem.

 

IV. A vizsgálati eredményeket az alábbi táblázatban foglaltam össze:

1. számú táblázat. A kísérlet összefoglalása táblázatban: Az eredmények a FendPollos csoport eredményeit alapul véve (és ezt 100%-nak tekintve), arányaiban vannak megadva:

A konkrét eredmények szöveges leírása:

Az A csoportnál 2013. február közepétől április elejéig átlagosan 3.12 kg FendPoll cukorlepény fogyott.

A B csoportban 2.184 kg puha gyúrt cukorlepény fogyott átlagosan.

A 2013. április 5.-én mért fiasítás kiterjedése a következő volt: A csoport 42.1 dm2, B csoportban ennél  jóval kisebb kiterjedésű 14 dm2 körül volt.( A fedett fiasítás aránya több, mint 60% volt ennél a csoportnál. A fiasítás A csoport méheinél ráadásul táblás fedett volt egy család kivételével (itt egy családnál kisfokú meszesedés jelentkezett). A másik csoportban a fiasítás nagyobb része (körülbelül 80%-a) nyitott volt!.

A népesség ennek megfelelően alakult  május közepére. A FendPollal etetett csoportban akác elejére a népesség négy fiókot sűrűn takart.

A 2013. év Zalában akác szempontjából gyenge-közepes évnek mondható Ennek ellenére álló méhészetben 4.5 napos hordási időt számítva az A csoporttól elvett akácméz mennyisége 38.4 kg, igen jónak mondható.  B csoport átlaga a 20 kg-os eredményt sem érte el.

 

V. Az eredmények értelmezése, következtetések:

A vizsgálatok rámutatnak a korai, virágport tartalmazó készítménnyel történő takarmányozás szükségességére. Ez a kijelentés nem csak a kiemelkedően rossz időjárású évekre vonatkozik, hanem átlagos körülményekre is igaz.

Az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy 2013 tavaszán a közismerten rendkívüli időjárási tényezők miatt a méhek gyakorlatilag április elejéig nem tudtak virágport hordani. Ezért a megfelelő időben beadott, jó minőségű FendPoll cukorlepény kiugró eredményre volt képes. A készítmény  sterilizált virágport tartalmaz, és mivel igen magas a fehérjetartalma, és a méhek a februártól április elejéig tartó etetési idő alatt sokat el tudtak a lepényből hordani, az képes volt  lényeges kedvező hatás kifejtésére.

A B csoportban etetett puha cukorlepény fehérjetartalma gyakorlatilag nulla. Ráadásul, mivel ez a takarmány nem tartalmaz virágport sem, a fogyasztása is vontatottabb, ami azt jelenti, hogy a méhek akkor sem vennének annyi hasznos tápanyagot, mint a FendPoll esetében, ha ez tartalmazná is azokat.

 Kimondható, hogy megfelelően hatékony tápanyagellátás a méhek számára csak megfelelően attraktív( lehetőleg virágport is tartalmazó) és megfelelően koncentrált (magas fehérje és vitamintartalmú!) és könnyen emészthető tápanyagokat tartalmazó takarmánnyal lehetséges. Ilyen például a FendPoll takarmánykiegészítő.

A vártnak megfelelően a méhek a virágport tartalmazó készítményt lényegesen szívesebben fogyasztották, mint azt, amely nem tartalmazza ezt a méhek számára igen attraktív összetevőt!  A FendPoll kimagaslóan jó attraktivitását a virágporon kívül vélhetően az egyúttal benne lévő sörélesztőnek és egyéb, a méhek számára ízletes szabad aminosavaknak is köszönheti.

A fiasítás kiterjedésére vonatkozó, kísérletekben tapasztalt különbségek meglepően  nagyok voltak! Ez azzal magyarázható, hogy a FendPoll cukorlepény kimagaslóan magas koncentrációban tartalmaz fehérjéket és egyéb hasznos tápanyagokat. A FendPollban lévő fehérjék ráadásul a méhek számára nagyon jól hasznosíthatóak. A méhcsaládoknál a lepény lemorzsázódása minimális mértékű volt csak.

A méhek tápanyagokkal történő korai feltöltése a FendPollal etetett méhcsaládoknál lehetővé tette a fiasítás intenzív beindulását a rossz időjárás ellenére is! Az igen rossz időjárás miatt a FendPoll hatása sokkal szembetűnőbb volt, mivel a kontroll családok gyakorlatilag nem jutottak virágporhoz.

A fiasítás korai kiterjesztése a korai méhlegelők szempontjából (például akác) meghatározó jelentőségű. A méztermelésben bekövetkező eltérés valószínűleg nem csak a fiasítás kiterjesztésének növelése miatt következik be.

A kiváló összetételű FendPoll cukorlepény vélhetően a méhek immunrendszerének a működésére is kedvező hatással van, a téli méhek várható élettartalmát vélhetően növeli. Ennek igazolása azonban még további kísérleteket kíván, amelyeket várhatóan 2014 tavaszán tudok elvégezni.

V. További megjegyzések:

A takarmányt minden esetben a fürt közelében célszerű elhelyezni, hogy a méhek könnyen hozzáférjenek, illetve annak tápanyagai a fészek dajkaméhei számára jól hasznosíthatók legyenek. (Egyébként még nyáron is a fészek közelében célszerű a FendPollt elhelyezni.)

 Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy korábbi etetési kísérleteim során azt tapasztaltam, hogy takarmányozással a már kialakult, méhcsaládokat többé-kevésbé sújtó betegségen (betegségeken) kora tavasszal nem, vagy csak részben lehetett  hatékonyan segíteni. Ennek egyszerű biológiai oka az lehet, hogy a beteg méhcsalád kora tavasszal létszámában is jelentősen gyengül (az április elején tapasztalható generációváltás miatt is), a csökkent népesség miatt pedig felborulhat a munkamegosztás rendje a méhcsaládon belül. A gyenge, vagy beteg méhcsaládok egyébként is képtelenek a fészek megfelelő térben történő fűtésére és ezzel a fiasítás kiterjesztésére.  (A meglévő betegség ráadásul tovább rontja a méhegyedek szintjén a takarmány felvételét, illetve hasznosulását). Ezért ilyen családoknál csodára ne számítsunk!

A hangsúlyt tehát takarmányozáskor is  a megelőzésre kell helyezni, de erről cikksorozatom második részében szeretnék rávilágítani, amikor, a FendPoll nyári alkalmazásáról írok

VI.  Gazdaságossági számítások:

Egy kilogramm FendPoll cukorlepény ára(bruttó) 1.500 Ft.  3 kg megetetése közel négy kilogramm akácméznek felel meg. Ez nem kevés, de ha figyelembe vesszük a gyors, és többszörös megtérülést ( kísérleteimben közel 15 kg-os eredménytöbblet jelentkezett, ami legalább háromszoros megtérülést jelentett ezen a rendkívüli tavaszon), mindenképpen erősen ajánlott a használata. A különbségek a nem etetett családokhoz képest különösen kedvezőtlen tavaszok esetén, és nagy mennyiségű (2-3 kg/ méhcsalád)lepény alkalmazását követően számottevőek.

VII. Rendelhetőséggel kapcsolatos információk:

A FendPoll kiegészítő cukorlepény lepény formátumú. Egy kilogrammos kiszerelésben kerül forgalomban. A rendelkezésre álló korlátozott betárolt méhkenyérkészlet miatt célszerű előrendelni. Teljesítéseket csak a készleteknek megfelelően a megrendelés sorrendjében tudunk teljesíteni!

További részletek, megrendelés telefonon:06/30-455-3044,vagy e-mailben: rendeles@beenovation.com További információ a:www.beenovation.com weboldalon

A kívánt hatás eléréséhez kora tavasszal családonként legalább egy (rossz időjárás esetén kettő-három) kilogramm lepény beadása szükséges!

Zalaegerszeg, 2013. 11. 10.                                                                        Dr. Fendrik Péter

 

 

 

Szólj hozzá!

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft